Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Latina v současné farmaceutické praxi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

VzorecLatinsk nzevesk nzev
C4H8O2T: Aethylium aceticum (sL 2)ethylacett
Ethylum aceticum
M: Ethylis acetas (L 97)

Tab. 16


Estery kyselin a hydroxyderivátů složitějších struktur.
(1) Estery s jednoslovným INN názvem mají obvykle zakončení -atum.

VzorecINN = T = M nzevesk nzev
C27H44O2gefarnatumgefarnt (ester kyseliny farnesyloctov a geraniolu)

Tab. 17


(2) Estery s dvojslovným názvem. U T systému byl název utvořen buď z INN názvu hydroxyderivátu (erythromycinum) nebo z triviálního názvu (tocoferolum) v nominativu a přídavného jména udávajícího kyselinu. M název se skládá z genitivu názvu hydroxyderivátu a z nominativu skupiny zastupující kyselinu (např. benzoas, atis, m., benzoát).

VzorecLatinsk nzevesk nzev
C31H52O3T: Tocoferolum aceticum (sL 4)1)tokoferolacett alfa
M: Tocoferoli alfa acetas (L 97)
C43H75NO16T: Erythromycinum ethylsuccinicum (sL 4)2)erythromycin-ethylsukcint
M: Erythromycini ethylsuccinas (L 97)

Tab. 18


Poznámky:
1) Koncovka -olum (gen. -oli) ukazuje na hydroxyderivát, proto jde o ester.
2) Koncovka -um (gen. -i) neurčuje, zda jde o sůl nebo ester.
3.4. Oxidy
Tradiční název tvoří nominativ podstatného jména prvku (calcium, ii, n.; sulfur, sulfuris, n.) a přídavné jméno souhlasného rodu udávající, že jde o oxid, a to:
 • oxydatum (název prvku je zpravidla středního rodu), vyskytuje-li se prvek v jednom oxidačním stupni;
 • oxydulatum pro oxid s nižším oxidačním číslem, tvoří-li prvek dvě nebo více řad oxidů;
 • peroxydatum pro oxidy s obecným vzorcem RO2;
 • oxydatum s násobící předponou.
  Je-li oxid anhydridem kyseliny, tvoří název oxidu název kyseliny s přídavným jménem anhydricum (anhydricus, a, um, bezvodý).
  Různé formy oxidů se rozlišují pomocí dalšího přídavného jména: Hydrargyrum oxydatum flavum (ČsL 4), Hydrargyrum oxydatum rubrum (ČsL 2).

  VzorecT nzevesk nzev
  CaOCalcium oxydatum (sL 4)oxid vpenat
  N2ONitrogenium oxydulatum (sL 4)oxid dusn
  MgOMagnesium oxydatum (sL 4)oxid hoenat
  MnO2Manganum peroxydatumoxid manganiit
  CO2Carboneum dioxydatum (sL 4)oxid uhliit
  Mn2O7Acidum (hy)permanganicum anhydricumoxid manganist

  Tab. 19


  M názvy oxidů berou v úvahu počet kyslíkových atomů v molekule, popřípadě počet atomů prvku. Název tvoří genitiv podstatného jména prvku a nominativ podstatného jména oxid s použitím násobící předpony (hemi-, sesqui-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-).

  VzorecM nzevesk nzev
  Cr2OChromii hemioxidum (Dichromii oxidum)oxid chromn
  CrOChromii oxidumoxid chromnat
  Cr2O3Chromii sesquioxidum (Dichromii trioxidum)oxid chromit
  CrO2Chromii dioxidumoxid chromiit
  Cr2O5Dichromii pentaoxidumoxid chromin
  CrO3Chromii trioxidumoxid chromov
  Mn2O7Dimangani heptaoxidumoxid manganist
  OsO4Osmii tetraoxidumoxid osmiel

  Tab. 20  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13