Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Latina v současné farmaceutické praxi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
V obou systémech je účinná látka vyjádřena jednoslovným názvem kyseliny (většinou jde o INN název) v nominativu na prvním místě a přídavným jménem názvu prvku s koncovkou -icum (např. calcicum, zincicum). U T názvů se používalo často místo "natricum" adjektivum "solubile" (solubilis, e, rozpustný).

VzorecT a M latinsk nzevesk nzev
C16H17KN2O4SBenzylpenicillinum kalicum (sL 4, L 97)draseln sl benzylpenicilinu
C12H11N2NaO3Phenobarbitalum natricum (sL 4, L 97)sodn sl fenobarbitalu
T: Phenobarbitalum solubile (sL 4 a L 97, syn.)

Tab. 13


Soli organických bází
mají jednak terciární, jednak kvartérní dusík. Naznačíme zde vývoj terminologie.
(1) Původní tradiční názvosloví (ČsL 2) rozlišovalo sole bází s terciárním a kvartérním dusíkem:
 • Terciární dusík: nominativ organické báze (např. chininum) a adjektivum anorganické či organické kyseliny (např. hydrochloricum, sulfuricum, tartaricum).
 • Kvartérní dusík: "oniové" názvosloví (pravidla IUPAC), tj. nominativ kationtu s koncovkou -inium nebo -onium (cotarninium, benzalkonium) a adjektivum označující příslušnou kyselinu (např. nitricum, stearicum). Výjimku tvoří halogenidové soli s adjektivem odpovídajícím solím anorganických bezkyslíkatých kyselin (např. chloratum).
  (2) Oniové názvosloví u solí bází s kvartérním i terciárním dusíkem (ČsL 3, ČsL 4) neumožňuje určit typ báze.
 • Sole organických bází s terciárním dusíkem: nominativ názvu báze se zakončením -inium nebo -onium (např. chininium, hydrocodonium) a adjektivum názvu aniontu stejného tvaru, jak je uvedeno výše (1, kvartérní dusík).
 • Sole organických bází s kvartérním dusíkem: viz (1).
  (3) Mezinárodní názvy rozlišují:
 • Terciární dusík: genitiv organické báze (např. quininum, gen. quinini) a nominativ názvu aniontu kyseliny (např. sulfas, síran; acetas, octan). Halogenidové soli mají tvar hydrochloridum, hydrochlorid.
 • Kvartérní dusík: obdobné uspořádání, ale genitiv názvu kationtu má zakončení -ii (cetylpyridinium, gen. cetylpyridinii) a substantivum označující anion halogenidových solí má tvar bez předpony hydro-, tedy např. chloridum, chlorid.
  Podle M názvu lze poznat, zda se jedná o bázi s terciárním nebo kvartérním dusíkem.

  VzorecLatinsk nzevesk nzev
  Soli organickch bz s tercirnm duskem
  C20H25ClN2O2T: Chininum hydrochloricum (sL 2)chininiumchlorid
  Chininum chloratum (sL 2, syn.)
  Chininium chloratum (sL 4)
  M: Quinini hydrochloridum (L 97)
  Chinini hydrochloridum (L 97, syn.)
  C18H24NO7PT: Codeinum phosphoricum (sL 2)dihydrokodeiniumfosft
  Codeinium phosphoricum (sL 2, syn.)
  Codeinium dihydrogenphosphoricum (sL 4)
  M: Codeini dihydrogenophosphas (L 97)
  VzorecSoli organickch bz s kvartrnm duskem
  C9H13NCl.R (R=sms alkyl)T: Benzalkonium chloratum (sL 2)benzalkoniumchlorid
  M: Benzalkonii chloridum (L 97)
  C25H37NO8ST: Troxonium tosylicumtroxoniumtosilt
  M: Troxonii tosilas (INN)

  Tab. 14


  Příklady INN názvů radikálů a skupin tvořících součást názvů organických bází:

  INN nzevesk nzevChemick nzev
  aceturasaceturtN-acetylglycint
  mesilasmesiltmethansulfont
  tosilastosilt4-toluensulfont

  Tab. 15


  3.3. Estery
  Názvosloví esterů se řídí podobnými pravidly jako názvosloví solí.
  Estery běžných kyselin a jednoduchých hydroxyderivátů.
  T názvy vycházejí z názvu kyseliny, kde bylo slovo "acidum" nahrazeno nominativem názvu alkylu nebo arylu. Např. aethylium, později ethylum (i, n., ethyl). M název uvádí na prvním místě genitiv (např. ethylis, od nového názvu ethyl, ethylis, m.) a pak nominativ substantiva značící kyselinu (např. acetas).

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13