Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Latina v současné farmaceutické praxi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Tradiční a mezinárodní názvy solí jsou shodné pouze u solí organických kyselin s jednoslovným názvem. U anorganických solí je třeba rozlišit názvosloví bezkyslíkatých a kyslíkatých kyselin, u vícesytných kyselin názvosloví hydrogensolí a názvosloví solí s různým oxidačním číslem kationtu.
Soli anorganických bezkyslíkatých kyselin.
T název tvoří nominativ názvu prvku (např. natrium, ii, n.) a adjektivum názvu bezkyslíkaté kyseliny s vynecháním předpony hydro- a s koncovkou -atum. M název je složen z genitivu názvu prvku (kationtu) a názvu aniontu kyselinotvorného prvku v nominativu (např. chloridum, i, n., chlorid).

VzorecLatinsk nzevesk nzev
NaClT: Natrium chloratum (sL 4)chlorid sodn
M: Natrii chloridum (L 97)

Tab. 8


Soli anorganických kyslíkatých kyselin (oxokyselin).
T název tvoří kation soli v nominativu a nominativ adjektiva názvu kyseliny s koncovkami a předponami stejnými jako u názvů příslušných kyselin. M název sestává z názvu prvku (kationtu) v genitivu a názvu aniontu v nominativu, a to při jednom oxidačním stupni s koncovkou -as, (carbonas, natis, m., uhličitan), existuje-li i nižší oxidační stupeň, pak má koncovku -is (sulfis, itis, m., siřičitan), popřípadě při dalších oxidačních stupních s předponami hypo- nebo (hy)per-.

VzorecLatinsk nzevesk nzev
NaClOT: Natrium hypochlorosumchlornan sodn
M: Natrii hypochloris
NaClO2T: Natrium chlorosumchloritan sodn
M: Natrii chloris
NaClO3T: Natrium chloricumchlorenan sodn
M: Natrii chloras
NaClO4T: Natrium perchloricumchloristan sodn
M: Natrii perchloras

Tab. 9


Soli organických kyselin s dvojslovným názvem.
T názvy jednoduchých solí se tvoří stejně jako u anorganických kyselin. U podvojných solí se uvádí nominativy obou kationtů řazených podle stoupajícího oxidačního čísla, při stejném oxidačním čísle podle abecedního pořadí prvků, přičemž kation NH4 se uvede jako poslední. M názvy se tvoří jako u anorganických kyslíkatých kyselin se zakončením aniontu koncovkou -as a jde-li o podvojné soli, řadí se kationty jako u T názvů.

VzorecLatinsk nzevesk nzev
C2H3NaO2T: Natrium aceticum (sL 2)octan sodn
M: Natrii acetas (L 97)(natriumacett)
C4H4KNaO6T: Kalium natrium tartaricum (sL 4)vnan draselnosodn
M: Kalii natrii tartras (L 97)kalium-natrium-tartrt

Tab. 10


V souladu s nomenklaturními pravidly organické chemie [20] se u českých názvů dává přednost latinizovanému tvaru s krátkou koncovkou -at. Český národní komitét pro chemii však dnes doporučuje psaní s dlouhým "á".
Hydrogensoli vícesytných kyselin.
T i M názvy se tvoří podle pravidel uvedených v předchozích odstavcích, ale k adjektivu určujícímu kyselinu se u T názvů připojí předpona hydrogen-, hydro- (nebo u starších názvů bi-) a u M názvů předpona hydrogeno-. U vícesytných kyselin tvořících několik řad hydrogensolí se k uvedeným předponám předřadí údaj o počtu vodíkových atomů (mono-, di- atd.). Předpona mono- se obvykle neuvádí.

VzorecLatinsk nzevesk nzev
NaHCO3T: Natrium hydrogencarbonicum (sL 4)hydrogenuhliitan sodn
Natrium hydrocarbonicum (sL 2)
Natrium bicarbonicum (sL 1, syn.)
M: Natrii hydrogenocarbonas (L 97)
KH2PO4T: Kalium dihydrogenphosphoricum (L 97, syn.)dihydrogenfosforenan draseln
Kalium dihydrophosphoricum
M: Kalii dihydrogenophosphas (L 97)

Tab. 11


Soli kyselin, u nichž se prvek kationtu vyskytuje ve více oxidačních stupních.
Latina nemá na rozdíl od češtiny schopnost vyjádřit oxidační číslo (mocenství) kationtu a řeší proto rozdíly jiným způsobem:
(a) T názvy připojují za název soli s prvkem o nižším oxidačním čísle přídavné jméno oxydulatum , o vyšším oxidačním čísle oxydatum nebo k přídavnému jménu odvozenému z kyselinotvorného prvku připojí násobící předponu (di-, dříve bi-), která udává počet atomů aniontu.
(b) M názvy použijí pro genitiv názvu prvku s nižším oxidačním číslem koncovku -osi (např. ferrosi), s vyšším oxidačním číslem koncovku -i (např. ferri). V některých případech je možno k nominativu aniontu předřadit násobící předponu (např. di-).

VzorecLatinsk nzevesk nzev
FeCl2T: Ferrum chloratum oxydulatumchlorid eleznat
Ferrum dichloratum
M: Ferrosi chloridum
FeCl3T: Ferrum chloratum oxydatumchlorid elezit
Ferrum trichloratum (sL 3)
M: Ferri chloridum
FeSO4T: Ferrum sulfuricum oxydulatumsran eleznat
M: Ferrosi sulfas (L 97)
Fe2(SO4)3T: Ferrum sulfuricum oxydatumsran elezit
M: Ferri sulfas

Tab. 12


Soli organických kyselin s jednoslovným názvem.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13