Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Latina v současné farmaceutické praxi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3. Chemické názvosloví
Chemické názvosloví probereme podle základních skupin sloučenin, a to jak názvosloví tradiční (T), tak současné mezinárodní (M). Budeme vycházet především z Českého lékopisu [12] a ze starších našich lékopisů [1], [2], [3], [17], a to jak z názvů hlavních, tak z lékopisných synonym. INN názvy mohou vyjádřit příslušnost k farmakologické skupině pomocí předpon ("cef-" zahrnuje cefalosporinová antibiotika), přípon ("-cain" označuje místní anestetika) nebo úpravou kmene ("-prost-" pro prostaglandiny, např. cloprostenolum). Upozorňujeme i na některé další publikace o českém a latinském chemickém názvosloví [18-24].
3.1. Kyseliny
Názvy kyselin jsou v obou systémech stejné, většinou dvojslovné. Typ sloučeniny označuje slovo acidum (i, n., kyselina) a druh kyseliny vyjadřuje připojené adjektivum. Výjimku tvoří pouze jednoslovné INN názvy.
Anorganické bezkyslíkaté kyseliny.
Adjektivum vychází z názvu kyselinotvorného prvku (např. chlorum, i, n.), k němuž se připojí předpona hydroa koncovka se upraví na -icum:

VzorecT a M nzevesk nzev
HClAcidum hydrochloricum (sL 4, L 97)kyselina chlorovodkov

Tab. 3


Anorganické kyslíkaté kyseliny (oxokyseliny).
Základem adjektiva je opět název kyselinotvorného prvku. Koncovka je pak -icum a pro kyselinotvorný prvek s nižším oxidačním číslem -osum. Je-li od téhož prvku více kyselin, je pořadí vyjádřeno kombinací s předponami:

VzorecT a M nzevesk nzev
HClOAcidum hypochlorosumkyselina chlorn
HClO2Acidum chlorosumkyselina chlorit
HClO3Acidum chloricumkyselina chloren
HClO4Acidum (hy)perchloricumkyselina chlorist

Tab. 4


Anorganické polykyseliny.
Obdobně vytvořené přídavné jméno je doplněno předponou označující počet atomů centrálního prvku (di-, tri-, tetra-, penta- atd.):

VzorecT a M nzevesk nzev
H2B4O7Acidum tetraboricum (Acidum dihydrotetraboricum)kyselina tetraborit

Tab. 5


Organické kyseliny s dvojslovným názvem.
Adjektivum je zakončeno koncovkou -icum a často souvisí s původním zdrojem kyseliny, např. citrus, i, f., citroník.

VzorecT a M nzevesk nzev
C6H8O7Acidum citricum (sL 4, L 97)kyselina citronov

Tab. 6


Organické kyseliny s jednoslovným názvem.
Některým kyselinám přidělila Světová zdravotnická organizace (WHO) jednoslovné názvy.

VzorecT a M nzevesk nzev
C16H19N3O5SAmoxicillinum (sL 4, L 97)amoxicilin
C2H5NO2Glycinum (L 97) (Acidum aminoaceticum, sL 4)glycin (kyselina aminooctov)

Tab. 7


3.2. Soli

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13