Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Latina v současné farmaceutické praxi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
d) Názvy s podrobnějším popisem, například Capsulae cum liberatione modificata, tobolky s řízeným uvolňováním (liberatio, onis, f., osvobození; novotvar modifico, are) nebo Praeparata liquida nasalia pro aerodispersione, tekuté nosní spreje (aerodispersio, onis, f., aerodisperze; podle ČsL 4 se jako sprej označovaly pouze makrodisperze. Někdy se dokonce nekryje latinský název s českým: Unguenta cum monophasali vehiculo - masti (ČL 97; novotvar monophasalis, e, jednofázový; vehiculum, i, n., původně vozidlo, pak vehikulum ve farmaceutickém smyslu).
6. Obvazové prostředky a chirurgický šicí materiál
6.1. Obvazové prostředky (ligamenta)
Současný lékopis nemá jednotný název pro všechny druhy vaty. Názvosloví vychází, včetně synonym, z několika základních pojmů, které samy o sobě v určitém smyslu produkt charakterizují: lana, ae, f. (ovčí vlna), gossipium nebo gossypium, ii, n. (bavlna, vata), lanugo, inis, f. (chmýří, chloupky) a cellulosum, i, n. (zpodstatnělé přídavné jméno znamenající bohatý na buňky, buněčný). V konečné podobě pak musíme rozeznávat (ČsL 4, ČL 97):
 • cellulosum ligni, buničitá vata (lignum, i, n., dřevo, strom);
 • gossypium, bavlněná vata, v kvalitě gossypium depuratum, jinak označované jako lana gossypii depurata nebo též lanugo gossypii absorbens (absorbeo, ere, bui, ptum, vsáknout, zde participium presentu - absorbující);
 • lana cellulosi regenerati, viskózová vata (regenero, are, avi, atum, obrodit, regenenrovat), jinak též lanugo cellulosi absorbens, která může být sterilní (sterilis) a
 • lana mixta, směsná vata, v kvalitě depurata, směs bavlněné a viskózové vaty (misceo, ere, miscui, mixtum, směšovat).
  ČsL 4 uváděl ještě další materiál:
 • telae (tkaniny; tela, ae, f.), z bavlny nebo ze směsi;
 • fasciae (obinadla; fascia, ae, f., stuha, obinadlo) a
 • ligamenta impregnata (středověký výraz impraegno, are, avi, atum, impregnovat), napuštěné obvazové prostředky.
  6.2. Chirurgický šicí materiál
  Názvosloví chirurgického šicího materiálu vychází ze dvou latinských slov: chorda, ae, f. (struna, původně v hudebním smyslu) a filum, i, n. (nit, vlákno). Všechny typy musejí být sterilní (v latinském tvaru s koncovkou podle rodu a čísla).
  Chorda, catgut, je resorbilis, resorbovatelná (od slovesa resorbeo, ere, zpět pohlcovat). Pro veterinární použití je v návinu, in fuso (fusus, i, m., vřeteno).
  Fila mohou být vstřebatelná (resorbilia) nebo nevstřebatelná (non resorbilia), s dalšími údaji (sterilní, v návinu, pro veterinární účely). Podle materiálu se rozeznává:
 • filum lini, lněná nit (linum, i, n., len) opět v předepsané úpravě;
 • filum bombycis, hedvábné vlákno (bombţx, ţcis, m. i f. , hedvábí, odvozeno z homérovské řečtiny: bombeo (šustím);
 • filum syntheticum (syntheticus, a, um, syntetický); jsou to buď monofilamenta (monofilní; termín Ph.Eur.3; filamentum, i, n. je původně nervové vlákno), nebo fila synthetica torta (tortus, a, um, spletený);
 • filum polyamidicum (současný výraz), polyamidové vlákno, s dalším dělením;

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13